ODPUŠTĚNÍ EKO POPLATKU PŘI DOVOZU HISTORICKÝCH VOZIDEL

Když majitelé si dovezou vozidlo ze zahraničí, které spadá do kategorie 30 let stáří a je možné jej prohlásit jako historické, ale chtějí jej přihlásit do běžného registru silničních vozidel (na klasické bílo-černé značky), musí při registraci zaplatit tzv. eko daň. Dodatečně mu může být tento poplatek odpuštěn.

Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí ze 17. února 2021 hovoří mimo jiné o takzvaném zániku poplatkové činnosti při dovozu historického vozidla ze zahraničí.

Jak je uvedeno v Metodickém sdělení, vozidlo dovezené ze zahraničí musí být před testováním na historickou původnost zaregistrováno v registru silničních vozidel (musí mít české doklady a značky).

Vlastník tedy nejprve provede veškeré úkony pro přihlášení vozidla a následně jej na registru silničních vozidel přihlásí (při tom zaplatí příslušný emisní poplatek – eko daň). Poté, co získá k vozidlu české doklady provede KLTK testaci na historickou původnost a majitel si na registru historických vozidel nechá vystavit doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost. Tento doklad majitel následně předloží společně s Žádostí o zánik poplatkové povinnosti a vrácení emisního poplatku (viz příloha) na stejném obecním úřadě obce s rozšířenou působností (registru), kde poplatek zaplatil, a to do jednoho roku od chvíle, kdy poplatková povinnost vznikla. Úřad pak tento poplatek vrátí majiteli do 30 dnů převodem na účet.

METODICKÉ SDĚLENÍ odboru odpadů MŽP k výběru tzv. emisního poplatku dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností