TESTACE HISTORICKÝCH VOZIDEL

PORSCHE CLASSIC CLUB ČR je prostřednictvím Veteran Car Clubu České republiky (VCCČR) členem Federace klubů historických vozidle (FKHV), a touto organizací je pověřen k testování historických vozidel, a to ne jenom automobilů Porsche. Klubová testačníé komise je ochotna testovat historická vozidla i majitelům veteránů, kteří nejsou členy Porsche Classic Clubu ČR.

K testování historických vozidel má Porsche Classic Club ČR vyškoleny testační komisaře, kteří mají oprávnění kontrolovat testovaná vozidla i předložené dokumenty, a svým podpisem a zapůjčeným razítkem následně stvrzují pravdivost a správnost uskutečněné testace.

Všichni členové Porsche Classic Clubu ČR, kteří absolvují testaci svého historického vozidla, se automaticky stávají i členy VCC ČR  FKHV. Klub za každého člena platí 130 Kč do pokladny VCC ČR, potažmo FKHV.

Testovat na historickou původnost se může vozidlo starší 30 let, kdy jeho rok výroby, nebo uvedení do provozu, je uvedeno v původním technickém průkazu, nebo jiném důvěryhodném dokladu. Rok výroby nelze většinou určit pouze podle rozklíčení VIN nebo výrobního štítku.

Testované historické vozidlo nesmí být vybaveno novodobými doplňky a úpravami. Uznány jsou pouze doplňky instalované do vozidla v době před 30 lety a je nezbytné jejich tehdejší existanci doložit, že byly v té době pro vozidlo k dispozici, například dobovými prospekty, články v odborné literatuře a pod. Vozidlo také nesmí být vybaveno ochranným rámem (pro závody a rallye), pokud tento rám nebyl do vozidla montován v době výroby vyzidla přímo výrobcem a vozidlo jej má zapsaný v Technickém průkazu, nebo je jeho existence potvrzena výrobcem vozidla se sválením pro běžný silniční provoz.

Testování historických vozidel má platnost 5 let a poté se musí po tomto termínu znovu opakovat, aby pokračovala její platnost.

Při testování probíhají dva stupně testování historického vozidla.

1)  KLUBOVÁ TESTAČNÍ KOMISE - tato testuje historické vozidlo na jeho historickou původnost a posuzuje vozidlo, že odpovídá stavu a výbavě, jak toto vozidlo vyjíždělo ve své době z výrobní linky.

*  Posouzení Klubové testační komise je nezbytné k následnému postoupení vozidla ke schválení pověřením testačním komisařemi, která je nezbytné pro získání zvláštních registračních značek pro historická vozidla "V".

*  Jako druhý krok musí majitel historického vozidla absolvovat kontrolu technického stavu vozidla na jakékoli STK. Tato STK se může absolvovat až po realizaci Klubové testace.