Testace historických automobilů (ne jenom Porsche)

Porsche Classic Club ČR, jako člen Federace klubů historických vozidel, registrované pod mezinárodní asociací FIVA, má vyškoleny vlastní testační komisaře a tím získal oprávnění testovat historické sportovní automobily značky Porsche a vzduchem chlazené vozy Volkswagen k jejich historické původnosti. Toto testování se provádí na vozidla starší 30 let a opravňuje majitele vozidla k různým výhodám u pojišťoven nebo k přidělení veteránské SPZ. Pro členy klubu testujeme i vozidla jiných značek.


Uskutečněná testace historického vozidla staršího 30 let opravňuje majitele:

1) U vozidla dovezeného ze zahraničí - požádat o vystavení zvláštních registračních značek pro historická vozidla (Zeleno-bílá).

2) U vozidla s běžnými SPZ (černo-bílé) k zažádání vybraných pojišťoven o snížené "Povinné ručení" až na 1/12 běžné ceny.

3) Při koupi vozidla od jiného majitele - může na základě Testace HV nový majitel požádat při nové registraci o odpuštění ekologického poplatku (až 10.000,- Kč)

4) Při uplatňování škodní události u pojišťovny se na vozidlo s Testací HV nepohlíží jen jako na staré auto s velkou amortizací, ale jako na veterána s historickou hodnotou.

5) K požádání o vystavení mezinárodní registrační karty historického vozidla (Identity Card - FIVA), která je žádána na prestižních veteránských akcích po celé Evropě.

6) U vozů s klasickou spz, kdy majitel nechá zapsat platnou testaci do velkého Technického průkazu, tak při běžné STK, nebude muset probíhat měření emisí.


Jak takové testování historického vozidla probíhá:

1) Testování na historickou původnost - provádí vybraní a vyškolení testační komisaři našeho klubu.

Jde o testování pro získání Klubového průkazu historického vozidla, jenž je nezbytný k účasti na významných veteránských, většinou mezinárodních akcích, k jednání s pojišťovnami o snížení "Povinného ručení" na 1/12 u vozidel starších 30 let, k prvnímu kroku pro ekologické úlevy při přepisu vozidla (od roku 2009), při uplatňování pojisté události u vozidel s běžnými SPZ a v budoucnu i na STK.

Veteran_SPZ_2Vozidla, která nemají SPZ, mají toto testování jako 1.kolo testace k získání Zvláštních registračních značek pro historické vozidla (bílo-zelená), neboli také nazývané "Veteránské SPZ".

2) Testování na technickou způsobilost - provádí Krajská testační komise složená z pověřených komisařů Ministerstvem vnitra. (I tuto testaci zajiš´tuje náš klub).

Toto testování probíhá po vzoru STK na technickou způsobilost vozidla na pozemních komunikacích podle platných současných předpisů.

Obě testování v případě žádosti o "Veteránská čísla" musí proběhnout do jednoho měsíce.


Jak postupovat pro získání testace?

K testování HV na historickou původnost je zapotřebí zajistit:

1) vůz k otestování v odpovídajícím stavu (vysvětleno dále)

2) protokol z STK nebo z odborného autoservisu s odpovídajícím měřícím zařízením především na brzdy, tlumiče, atd. (protokol musí mít samozřejmě kladné hodnocení a nesmí být starší než 3 měsíce).

3) kompletně vyplněný čtyřstránkový testační protokol (prozatím bez podpisu majitele)

Zadost_testace_01Zadost_testace_02Zadost_testace_03Zadost_testace_04

Protokol k vyplnění vám zašleme v elektronické podobě na základě vašeho dotazu na nášem klubovém mailu: porsche@automuzeum.cz   Následně tento protokol přeneseme do on-line systému.

4) všechny dostupné údaje a dokumenty o voze (zahraniční TP, kupní smlouvu či jiný nabývací doklad apod.), jehož rok výroby nesmí být mladší než 30 let.

5) 12 ks fotografií vozu, velikost 6 x 9 cm, z toho 6 ks levopředek a 6 ks pravozadek.Porsche_914_1Porsche_914_2 Fotografie musí být barevné, lesklé, na fotografickém papíru - žádná kopírka nebo počítač !!! Vůz musí být v celém výřezu fotografie, fotografován na neutrálním pozadí (louka, betonová či asfaltová plocha apod., v pozadí nesmí být jiné automobily), pro Krajskou testaci  bez jakékoliv registrační značky a označení státu. Vůz musí být fotografován v tomtéž stavu, v jakém bude i následně provozován (barva, barevná kombinace, doplňky, kola apod). Fotografie budou součástí Technického průkazu.

6) foto výrobníha čísla VIN vozu, případně i výrobního štítku.

7) Kopie původních dokladů vozu (Technického průkazu)

8) Kopie Kupní smlouvy

9) Foto motorového prostoru s pohledem na motor

Pro pokračování Krajské testace pro přidělení "veteránských SPZ"

6) protokol o Technické prohlídce historickeho vozidla, nebo. protokol z STK (zkrácená veteránská varianta) s kladným vyjádřením (kontrola brzd, řízení, atd.) Protokol k vyplnění vám zašleme mailem.

7) fotografickou lokalizaci identifikačních znaků vozidla, jako je VIN kód, štítek s výrobním číslem a pod. Číslo motoru není nutné uvádět.


Testaci historického vozidla je nutné "retestovat"

jednou za dva roky, jinak je provozování vozidla na "veteránských SPZ" protiprávní, ajko když jezdíte bez STK !

Pojišťovny na základě propadlé testace mohou odmítnout pojistné plnění!

Pokud je testováno vozidlo na běžných černo-bílých SPZ, tak testace platí pouze 2 roky dle uvedeného data. Poté je nutné uskutečnit novou testaci.

V případě uplatňování výhod na STK, se platnost testace bude zapisovat do velkého Technického průkazu.Pretestace

Náš klub pořádá pravidelné přetestování vozidel vždy 1.května dopoledne v pivovaru Konrad, ve Vratislavicích nad Nisou (10.00 - 12.00 hod.)

K tomu je zapotřebí:

1) stávající průkaz k již testovanému vozidlu

2) dvojlist s původní testací Historického vozidla

3) potrotokol o technickém stavu histrorického vozidla s kladným vyjádřením, vyplněné odborným autoservisem s odpovídající měřící technikou (pro retestaci netřeba STK, ale samozřejmě může být)

4) protokol o pravidelné dvouleté prohlídce historického vozidla (protokol vám na požádání zašleme pro elektronické vyplńování údajů zdarma, nebo vám jej vyplníme přímo při retestaci za poplatek 50 Kč)


Základní informace o odpovídajícím stavu vozidla:

1/ v každém případě původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéž období výrobcem

2/ původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě typ ráfků z volitelného vybavení, které bylo výrobcem nabízeno nebo prodáváno v období normální životnosti vozidla (viz. kodex FIVA), původní nebo dobové poklice. Použití jiných kol je třeba doložit dobovým materiálem (prospekt, časopis, katalog doplňků apod.)

3/ velmi dobrý technický stav a celkovou bezchybnou funkčnost

4/ karoserii bez koroze

5/ jednotný celistvý lak (bez neodborně zastříkávaných míst, většího počtu oděrek a jiného poškození; trochu jiná situace je u původního laku, který ještě nebyl nikdy přestříkáván – v zájmu zachování originality je možná větší benevolence v posuzování oprav). V tomto případě je však nutné individuální posouzení TK.

6/ slušné povrchy chromovaných a hliníkových součástí

7/ všechny znaky a emblémy odpovídající danému modelu a roku

8/ absenci jakýchkoliv nedobových doplňků (plastové nebo gumové ochranné lišty, různé nápisy či „vylepšení“, nedobová audio/video technik aj.).

9/ celkovou čistotu karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy mastnot ani čerstvé úniky olejů nebudou akceptovány)

10/ interiér bez výrazného poškození (není přípustné roztržené či neodborně spravené čalounění, nekompletnost interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky)

11/ jednoduše shrnuto, co nejbližší podobu s originálem vyrobeným v továrně

Argument typu: „Já si teď jen dva měsíce pojezdím a auto hned půjde na kompletní repasi“ nebo "já si ty kola, nárazníky a zrcadka do týdne vyměním" jsou absolutně nepřípustné. S testováním nepospíchejte a nechte jej až na chvíli, kdy bude vůz zcela hotov! Testační komise odmítne majitele vozů, které nesplňují dané požadavky. Stejná kriteria platí i pro retestace již testovaných vozidel, které se provádí každý rok. Stroje postupem času stárnou a loňská úspěšnost při testaci nemusí být automaticky zárukou té letošní. Z toho důvodu je nezbytné odstranit všechny již dříve avizované závady. Bez doložení protokolu o tech. kontrole HV, z STK nebo z odborného servisu nebude vůz testován resp. retestován.


Ceny testování:

Základní zaknihovací poplatek do on-line systému:  300,- Kč + navstupování do ID 100,- Kč

Klubová testace na historickou původnost vozidla:  3.000,- Kč  (pro členy Porsche Classic Clubu ČR je cena 2.000,- Kč)

Krajská testace na technickou způsobilost vozidla:  2.000,- Kč  (pro členy Porsche Classic Clubu ČR je cena 1 000,- Kč)
Ceny obou testací se sčítají.
 
Celkem tedy za kompletní testaci zaplatíte 5 400 Kč. Členové Porsche Classic Clubu ČR zaplatí jen 3 000 Kč + 300 registrační poplatek FKHV + 100 Kč navstupování do ID.
 

Pravidelné dvouleté přetestování již testovaného vozidla: 1 200,- Kč  (pro členy Porsche Classic Clubu ČR je cena 800,- Kč)


Zájemci o testace se vzchuchem chlazenými vozy VW a Porsche staršími 30 let, se mohou hlásit o další informace na: porsche@automuzeum.cz

 

 

 

autoprofi banner 468x60