Testace historických automobilů Porsche

Porsche Classic Club ČR, jako řadný člen Federace klubů historických vozidel, registrované pod mezinárodní asociací FIVA, má vyškoleny vlastní testační komisaře a tím získal oprávnění testovat historické sportovní automobily značky Porsche a Volkswagen k jejich historické původnosti. Toto testování se provádí na vozidla starší 30 let a opravňuje majitele vozidla k různým výhodám u pojišťoven nebo přidělení veteránské SPZ.


Uskutečněná testace historického vozidla opravňuje majitele:

1) vozidla dovezeného ze zahranič - požádat o vystavení zvláštních registračních značek pro historická vozidla.

2) vozidla s běžnými SPZ - k zažádání vybraných pojišťoven o snížení výše Povinného ručený až na 1/12 běžné ceny za rok.

3) Při koupi vozidla od jiného majitele - může na základě testace nový majitel požádat při registraci o odpuštění ekologického poplatku (až 10.000,- Kč)

4) Při uplatňování skodní události u pojišťovny se na vozidlo s Testací historického vozidla nepohlíží jen jako na staré auto s velkou amortizací, ale jako na veterána s historickou hodnotou.

5) opravňuje majitele vozu k požádání o vystavení mezinárodní registrační karty historického vozidla (Identity Card - FIVA), která je žádána na prestižních veteránských akcích po celé Evropě.


Jak takové testování historického vozidla probíhá:

1) Testování na historickou původnost - provádí vybraní a vyškolení testační komisaři našeho klubu.

Jde o testování pro získání Klubového průkazu historického vozidla, jenž je nezbytný k účasti na významných veteránských, většinou mezinárodních akcích, k jednání s pojišťovnami o snížení povinného ručení na 1/12 u vozidel starších 30 let a také prvnímu kroku pro ekologické úlevy při prvním přepisu vozidla (od roku 2009), a při uplatňování pojisté události u vozidel s běžnými SPZ.

Veteran_SPZ_2Vozidla, která nemají SPZ mají toto testování jako 1.kolo testace k získání Zvláštních registračních značek pro historické vozidla (bílo-zelená), neboli také nazývané "Veteránské SPZ".

2) Testování na technickou způsobilost - provádí Krajská testační komise složená z pověřených komisařů Ministerstvem vnitra.

Toto testování probíhá po vzoru STK na technickou způsobilost vozidla na pozemních komunikacích podle platných současných předpisů.

Obě testování v případě žádosti o "Veteránská čísla" musí proběhnout do jednoho měsíce.


Jak postupovat pro získání testace?

K testování HV na historickou původnost je zapotřebí zajistit:

1) vůz k otestování v odpovídajícím stavu (vysvětleno dále)

2) protokol z STK respektive z autoservisu s odpovídajícím měřícím zařízením především na brzdy (protokol musí mít samozřejmě kladné hodnocení a nesmí být starší než 3 měsíce).

3) kompletně vyplněný čtyřstránkový testační protokol (prozatím bez podpisu majitele)

Zadost_testace_01Zadost_testace_02Zadost_testace_03Zadost_testace_04

Protokol vám zašleme v elektronické podobě na základě vyšeho dotazu na nášem klubovém mailu: porsche@automuzeum.cz

4) všechny dostupné údaje a dokumenty o voze (zahraniční TP, kupní smlouvu či jiný nabývací doklad apod.), jehož rok výroby nesmí být mladší než 30 let.

5) 12 ks fotografií vozu, velikost 6 x 9 cm, z toho 6 ks levopředek a 6 ks pravozadek.Porsche_914_1Porsche_914_2 Fotografie musí být barvené, lesklé, na fotografickém papíru - žádná kopírka nebo počítač !!! Vůz musí být v celém výřezu fotografie, fotografován na neutrálním pozadí (louka, betonová či asfaltová plocha apod.), pro Krajskou testaci  bez jakékoliv registrační značky a označení státu. Vůz musí být fotografován v tomtéž stavu, v jakém bude i následně provozován (barva, barevná kombinace, doplňky, kola apod). Fotografie budou součástí Technického průkazu.

Pro pokračování Krajské testace pro přidělení "veteránských SPZ"

6) protokol o technické prohlídce historickeho vozidla, popř. protokol z STK (zkrácená veteránská varianta) s kladným vyjádřením (kontrola brzd, řízení)

7) lokalizaci identifikačních znaků vozidla, jako je VIN kód, štítek s výrobním číslem. Číslo motoru není nutné uvádět.


Testaci historického vozidla je nutné "retestovat" jednopu za dva roky, jinak je pro probozování vozidla neplatná!Pretestace

Náš klub pořádá pravidelné přetestování vozidel vždy 1.května dopoledne v pivovaru Konrad, ve Vratislavicích nad Nisou (10.00 - 12.00 hod.)

K tomu je zapotřebí:

1) stávající průkaz k již testovanému vozidlu

2) dvojlist s původní testací Historického vozidla

3) potvrzení (interní protokol) o technickém stavu histrorického vozidla s kladným vyjádřením, vyplněné odborným autoservisem s odpovídající měřící technikou (pro retestaci netřeba STK, ale samozřejmě může být)

4) protokol o pravidelné dvouroční prohlídce historického vozidla


Základní informace o odpovídajícím stavu vozidla:

1/ v každém případě původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéž období výrobcem

2/ původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě typ ráfků z volitelného vybavení, které bylo výrobcem nabízeno nebo prodáváno v období normální životnosti vozidla (viz. kodex FIVA), původní nebo dobové poklice. Použití jiných kol je třeba doložit dobovým materiálem (prospekt, časopis, katalog doplňků apod.)

3/ velmi dobrý technický stav a celkovou bezchybnou funkčnost

4/ karoserii bez koroze

5/ jednotný celistvý lak (bez neodborně zastříkávaných míst, většího počtu oděrek a jiného poškození; trochu jiná situace je u původního laku, který ještě nebyl nikdy přestříkáván – v zájmu zachování originality je možná větší benevolence v posuzování oprav). V tomto případě je však nutné individuální posouzení TK.

6/ slušné povrchy chromovaných a hliníkových součástí

7/ všechny znaky a emblémy odpovídající danému modelu a roku

8/ absenci jakýchkoliv nedobových doplňků (plastové nebo gumové ochranné lišty, různé nápisy či „vylepšení“, nedobová audio/video technik aj.).

9/ celkovou čistotu karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy mastnot ani čerstvé úniky olejů nebudou akceptovány)

10/ interiér bez výrazného poškození (není přípustné roztržené či neodborně spravené čalounění, nekompletnost interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky)

11/ jednoduše shrnuto, co nejbližší podobu s originálem vyrobeným v továrně

Argument typu: „Já si teď jen dva měsíce pojezdím a auto hned půjde na kompletní repasi“ nebo "já si ty kola, nárazníky a zrcadka do týdne vyměním" jsou absolutně nepřípustné. S testováním nepospíchejte a nechte jej až na chvíli, kdy bude vůz zcela hotov! Testační komise odmítne majitele vozů, které nesplňují dané požadavky. Stejná kriteria platí i pro retestace již testovaných vozidel, které se provádí každý rok. Stroje postupem času stárnou a loňská úspěšnost při testaci nemusí být automaticky zárukou té letošní. Z toho důvodu je nezbytné odstranit všechny již dříve avizované závady. Bez doložení protokolu o tech. kontrole HV, z STK nebo z odborného servisu nebude vůz testován resp. retestován.


Ceny testování:

Klubová testace na historickou původnost vozidla:  2.000,- Kč

Krajská testace na technickou způsobilost vozidla: 2.000,- Kč
Pokud je placena Klubová testace, tak se již krajská testace znovu neplatí.
 

Testace na odpuštění ekologického poplatku: 3.000,- Kč

Pravidelné dvouleté přetestování již testovaného vozidla: 300,- Kč


Zájemci o testace se vzchuchem chlazenými vozy VW a Porsche staršími 30 let, se mohou hlásit o další informace na: porsche@automuzeum.cz

 

 

 

Porsche video

WWW.AUTOMOBILOVEDILY24.CZ