Porsche Journal 5 / 2017

Milan Bumba
Tisk

MJ 2017_05Vydali jsme již 5. číslo klubového internetového magazínu, pojednávající převážně o domácí Porsche scéně - PORSCHE JOURNAL.

Zájemci o jeho přečtení si jej prozatím ještě  zdarma mohou otevřít na:

http://www.porsche-club.cz/journal/05-2017/

Do budoucna je ale plánováno, že magazín Porsche Journal bude zdarma pouze pro řádně registrované členy Porsche Classic Clubu ČR. Ostatní zájemci budou mít přístup k magazínu placený. S touto změnou se počítá od počátku roku 2018.